TRK Kontrolladministration AB

TRK Kontrolladministration AB grundades 1979 och är ett företag som jobbar med oförstörande provning (NDT), svetskvalificering, besiktning av svetsade konstruktioner och tankbotten scanning. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Sverige och Danmark.

ISO 17025

ISO 17025

Företaget är ackrediterat av Swedac som provningslabb enligt ISO 17025 i provningsmetoderna:
 • Radiografering
 • Ultraljudsprovning
 • Magnetpulverprovning
 • Penetrantprovning
 • Visuell provning

ISO 17024

ISO 17024

Företaget är ackrediterat av Swedac som personcertifieringsorgan enligt ISO 17024 samt är erkänt tredjepartorgan mot tryckkärlsdirektivet PED 2014/68/EU (AFS 2016:1) för kvalificering av personal (svetsare och lödare) i standarderna:
 • SS-EN 287-1
 • ISO 9606-1
 • ISO 9606-2,3,4,5
 • SS-EN 1418
 • ISO 14732
 • ISO 13585
 • EN 13133

Företagets affärsidé

Vår affärsidé är att vara ett i tredjepartsställning ackrediterat certifieringsorgan samt erkänt tredjepartsorgan.

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att verka som ett konkurrenskraftigt företag. Vi skall därför sträva efter nöjda kunder som känner förtroende för oss som leverantör. Kvalitet är ett av de viktigaste medlen för att nå detta mål. Grunden läggs genom vår attityd till kvaliteten genom att uppdragen utförs på ett korrekt sätt som säkerställer vår opartiskhet och vårt oberoende. Vi skall vara lyhörda för önskemål och kritik samt vara observanta på den tekniska utvecklingen. De uppdrag som utförs skall i all avseende utföras i enlighet med gällande bestämmelser samt vår kvalitetsmanual.

Verksamhetspolicy

TRK Kontrolladministration ABs mål är att hjälpa svensk industri med löd- och svetsarcertifiering samt att detta skall finansiera verksamheten. TRK Kontrolladministration AB arbetar opartiskt och oberoende, vi behandlar alla kunder/personer lika.TRK Kontrolladministration AB integritetspolicy

Denna integritetspolicy avser visa TRK Kontrolladministration AB sätt att behandla personuppgifter för dig som användare av våra tjänster.

Hur behandlar vi dina personuppgifter:
Personuppgifter är den information som kan kopplas till dig när du använder våra tjänster som namn, födelsedatum, teknisk info som kan kopplas till den standard du certifierats mot.

Varifrån kommer uppgifterna:
Uppgifterna kommer från de data vi samlat in i samband med certifiering och som du samtyckt till genom din signatur på certifieringsunderlag.

För vilket ändamål använder vi dina personuppgifter:
Vi använder uppgifterna för att kunna ställa ut personcertifikat på rättslig grund mot krav i gällande standarder som TRK Kontrolladministration AB är ackrediterade för i tredjepartsställning.

Vi arkiverar uppgifterna enligt krav i standarder.

Till vem lämnar vi ut uppgifterna:
Vi lämnar ut uppgifter till den personcertifierade, vi kan även lämna uppgifterna till den som den personcertifierade utfört uppdrag åt

Den personcertifierade kan om den så önskar bli bortagen från vårt personcertifierings register, detta sker genom att ta kontakt med TRK Kontrolladministration AB